สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุง Data Center ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 8:00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย