banner


ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนหน้างานได้

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน

แนะนำให้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านโปรแกรม Google Chrome

ทดสอบรหัสผ่านได้ที่ myid.buu.ac.th/signin

 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา